Jak brzmi tytuł następców Mahometa:

Emir
Kalif
Maharadza
Pasza
Kalif – w islamie sun­nic­kim tytuł na­stęp­ców Ma­ho­me­ta, czyli przy­wód­ców mu­zuł­mań­skich spo­łecz­no­ści pań­stwo­wo­-re­li­gij­nych zwanych ka­li­fa­ta­mi. Państwo powstałe po śmierci Mahometa w 632 roku, rządzone do 661 roku przez kalifów pra­wo­wier­ny­ch; upadło wraz z podbojem Egiptu przez Imperium Osmań­skie w 1517 r Obecnie istnieje m.in Panstwo Is­lam­skie- kalifat ogło­szo­ny 29 czerwca 2014 roku na terenie Syrii i Iraku.

Rozkład odpowiedzi

Emir
Kalif
Maharadza
Pasza
odpowiedzi
flagPolska
10%
68%
14%
6%
414
flagNieznany
8%
66%
25%
0%
12

Płeć

men60%
women66%
Emir
16%
2%
Kalif
60%
66%
Maharadza
18%
16%
Pasza
4%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak brzmi tytuł następców Mahometa:
454
67%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Mr. Theklan
Czytaj więcej: wikipedia Kalif
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.