Jak brzmiała poprzednia nazwa miasta Ho Chi Minh?

Hanoi
Saigon
Hai Phong
Da Nang
Bez­po­śred­nio po zajęciu przez ko­mu­ni­stów Po­łu­dnio­we­go Wietnamu w roku 1975, zmie­nio­no nazwę jego stolicy na Ho Chi Minh. Jednak do dzisiaj miesz­kań­cy miasta na co dzień nazywają je Sai Gon.

Rozkład odpowiedzi

Hanoi
Saigon
Hai Phong
Da Nang
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
12%
75%
8%
4%
24
flagHiszpania
17%
67%
10%
5%
40
flagAustria
14%
67%
11%
2%
34
flagAustralia
19%
66%
11%
0%
36
flagWłochy
25%
64%
6%
4%
64
flagKanada
18%
63%
8%
9%
61
flagWielka Brytania
20%
61%
14%
4%
564
flagIrlandia
19%
60%
19%
1%
68
flagFrancja
24%
59%
14%
2%
49
flagGrecja
14%
58%
23%
2%
34
flagStany Zjednoczone
17%
57%
18%
5%
739
flagBelgia
37%
54%
4%
4%
24
flagPolska
21%
53%
19%
5%
18060
flagSzwecja
25%
53%
21%
0%
32
flagNiemcy
26%
52%
16%
5%
271
flagIndie
19%
51%
20%
6%
87
flagDania
21%
50%
25%
3%
32
flagNorwegia
20%
47%
27%
4%
48
flagHolandia
26%
44%
21%
6%
78
flagNieznany
23%
34%
33%
7%
648

Płeć

men52%
women53%
Hanoi
20%
19%
Saigon
52%
53%
Hai Phong
21%
21%
Da Nang
5%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak brzmiała poprzednia nazwa miasta Ho Chi Minh?
20164
52%

Szczegóły

Autor: wykopek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.