Jak długo żyje królowa-matka pszczoły miodnej?

40 dni
8 miesięcy
2 lata
6 lat
Królowa matka na­tu­ral­nie jest w stanie dożyć 6 lat. Jednak we współ­cze­snym psz­cze­lar­stwie wymiany matki dokonuje się co ok. 2 lata.

Rozkład odpowiedzi

40 dni
8 miesięcy
2 lata
6 lat
odpowiedzi
flagWielka Brytania
16%
0%
25%
58%
12
flagPolska
20%
17%
32%
29%
720
flagNieznany
16%
22%
38%
22%
135

Płeć

men23%
women26%
40 dni
17%
20%
8 miesięcy
22%
14%
2 lata
36%
38%
6 lat
23%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak długo żyje królowa-matka pszczoły miodnej?
898
29%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Waugsberg
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.