Jaka gwiazda ma największy ruch własny na nieboskłonie?

Kapella
Proxima Centauri
Gwiazda Barnarda
Gwiazda polarna
Gwiazda ta została nazwana na cześć ame­ry­kań­skie­go astro­no­ma Edwarda Bar­nar­da, który w 1916 obliczył wartość jej ruchu własnego – 10,3 sekundy kątowej na rok. Jest to naj­więk­sza znana wartość tego pa­ra­me­tru, co czyni Gwiazdę Barnarda naj­szyb­ciej prze­su­wa­ją­cą się po nie­bo­skło­nie. Jest to też jedna z naj­bliż­szych Ziemi gwiazd.

Rozkład odpowiedzi

Kapella
Proxima Centauri
Gwiazda Barnarda
Gwiazda polarna
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
56%
25%
18%
16
flagNiemcy
25%
8%
25%
41%
12
flagNieznany
14%
36%
24%
23%
109
flagPolska
16%
35%
23%
24%
692

Płeć

men27%
women18%
Kapella
16%
13%
Proxima Centauri
33%
46%
Gwiazda Barnarda
27%
18%
Gwiazda polarna
22%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka gwiazda ma największy ruch własny na nieboskłonie?
872
23%

Szczegóły

Autor: Dawid Białek
Czytaj więcej: wikipedia search
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.