Jak inaczej nazwać spadającą gwiazdę widoczną na niebie?

meteor
meteoryt
meteoroid
wszystkie te nazwy są poprawne
Me­te­oro­id to obiekt w prze­strze­ni ko­smicz­nej mniejszy od pla­ne­to­id, a większy od pyłu ko­smicz­ne­go. Gdy wpadnie w at­mos­fe­rę Ziemi, wywołuje zjawiska meteora, któremu to­wa­rzy­szy efekt świetlny na niebie. Gdy spadnie na po­wie­rzech­nię, zostaje me­te­ory­tem.

Rozkład odpowiedzi

meteor
meteoryt
meteoroid
wszystkie te nazwy są poprawne
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
50%
20%
5%
23%
34
flagNorwegia
41%
25%
0%
33%
12
flagWłochy
38%
27%
5%
27%
18
flagPolska
34%
27%
9%
28%
5633
flagNieznany
31%
22%
15%
31%
328
flagWielka Brytania
30%
33%
6%
29%
106
flagNiemcy
28%
34%
5%
31%
67
flagIrlandia
28%
50%
0%
21%
14
flagFrancja
16%
58%
8%
16%
12

Płeć

men32%
women30%
meteor
32%
30%
meteoryt
24%
31%
meteoroid
10%
9%
wszystkie te nazwy są poprawne
32%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak inaczej nazwać spadającą gwiazdę widoczną na niebie?
6334
34%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: Navicore
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.