Jak inaczej nazywa się układ okresowy pierwiastków?

tablica Mendla
tablica Mendleya
tablica Mendelejewa
tablica Mendelego
Układ okresowy pier­wiast­ków czyli tablica Men­de­le­je­wa jest to ze­sta­wie­nie wszyst­kich pier­wiast­ków che­micz­nych w postaci roz­bu­do­wa­nej tabeli, upo­rząd­ko­wa­nych według ich rosnącej liczby ato­mo­wej. Zgodnie z prawem okre­so­wo­ści Dmitrija Men­de­le­je­wa (twórcy pier­wot­nej formy układu okre­so­we­go pier­wiast­kó­w) tablica grupuje pier­wiast­ki według cy­klicz­nie po­wta­rza­ją­cych się po­do­bieństw wła­ści­wo­ści.

Rozkład odpowiedzi

tablica Mendla
tablica Mendleya
tablica Mendelejewa
tablica Mendelego
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
14
flagStany Zjednoczone
3%
3%
92%
0%
28
flagPolska
2%
4%
91%
0%
5246
flagNieznany
2%
4%
91%
0%
417
flagNorwegia
0%
8%
91%
0%
12
flagWielka Brytania
3%
3%
90%
0%
98
flagFrancja
0%
9%
90%
0%
11
flagNiemcy
5%
7%
85%
2%
40
flagWłochy
18%
0%
81%
0%
11

Płeć

men94%
women95%
tablica Mendla
2%
0%
tablica Mendleya
2%
2%
tablica Mendelejewa
94%
95%
tablica Mendelego
0%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak inaczej nazywa się układ okresowy pierwiastków?
5971
91%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Brian Cantoni
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.