Jak mierzy się rozwarstwienie społeczne?

dochodem narodowym per capita
całkowitym dochodem narodowym
wskaźnikiem rozwoju społecznego
indeksem Giniego
Opra­co­wa­ny przez wło­skie­go so­cjo­lo­ga i sta­ty­sty­ka Corrado Giniego indeks czy też współ­czyn­nik jego imienia stosuje się w eko­no­me­trii, aby opisać podział dóbr w spo­łe­czeń­stwie. Im wyższa liczba tym wyższe nie­rów­no­ści spo­łecz­ne. Polski współ­czyn­nik wynosi 32.0, szwedzki 25.4, USA 41.8, Brazylii 51,3.

Rozkład odpowiedzi

dochodem narodowym per capita
całkowitym dochodem narodowym
wskaźnikiem rozwoju społecznego
indeksem Giniego
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
0%
0%
100%
4
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
2
flagSri Lanka
0%
0%
0%
100%
1
flagHolandia
0%
0%
33%
66%
3
flagPolska
19%
6%
21%
53%
162
flagNieznany
50%
0%
50%
0%
2
flagWielka Brytania
0%
50%
50%
0%
2
flagAustria
0%
0%
100%
0%
2
flagFinlandia
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men66%
women56%
dochodem narodowym per capita
8%
18%
całkowitym dochodem narodowym
8%
6%
wskaźnikiem rozwoju społecznego
16%
18%
indeksem Giniego
66%
56%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak mierzy się rozwarstwienie społeczne?
179
53%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Banfield
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.