Jak nazywa się drzewo iglaste z szyszkami rosnącymi w górę ?

Jodła
Świerk
Sosna
Modrzew
Jodła (Abies Mill.) – rodzaj zi­mo­zie­lo­nych drzew z rodziny so­sno­wa­tych (Pi­na­ce­ae Lindl.). Kwiaty Cha­rak­te­ry­stycz­ne, wznie­sio­ne pionowo szyszki o cy­lin­drycz­nym kształ­cie. Gdy dojrzeją roz­sy­pu­ją się na drzewie, uwal­nia­jąc tym samym nasiona.

Rozkład odpowiedzi

Jodła
Świerk
Sosna
Modrzew
odpowiedzi
flagPolska
54%
16%
8%
20%
834
flagNieznany
50%
20%
5%
25%
40
flagWielka Brytania
35%
28%
14%
21%
14

Płeć

men50%
women59%
Jodła
50%
59%
Świerk
13%
16%
Sosna
5%
6%
Modrzew
30%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się drzewo iglaste z szyszkami rosnącymi w górę ?
937
53%

Szczegóły

Autor: Łukasz Zaraska
Ilustracja: Jerzy Opioła
Czytaj więcej: wikipedia Jodła
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.