Jak nazywa się ekscentryczny frontman zespołu Aerosmith?

Eddie Van Halen
Steven Tyler
Mick Jagger
Carlos Santana
Steven Tyler ame­ry­kań­ski wo­ka­li­sta, współ­au­tor tekstów. Wraz z zespołem Ae­ro­smith odniósł jeden z naj­więk­szych sukcesów spośród wszyst­kich grup roc­ko­wych w historii muzyki. Szacuje się, ze grupa sprze­da­ła ponad 150 milionów albumów na całym świecie. W 2006 roku pio­sen­karz został skla­sy­fi­ko­wa­ny na 3. miejscu listy 100 naj­lep­szych wo­ka­li­stów wszech czasów.

Rozkład odpowiedzi

Eddie Van Halen
Steven Tyler
Mick Jagger
Carlos Santana
odpowiedzi
flagWielka Brytania
8%
76%
12%
2%
71
flagNiemcy
14%
68%
14%
2%
35
flagPolska
14%
60%
19%
4%
3684
flagHolandia
20%
60%
13%
6%
15
flagNieznany
15%
56%
22%
5%
545
flagStany Zjednoczone
27%
54%
18%
0%
11

Płeć

men56%
women60%
Eddie Van Halen
16%
13%
Steven Tyler
56%
60%
Mick Jagger
22%
22%
Carlos Santana
5%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się ekscentryczny frontman zespołu Aerosmith?
4450
60%

Szczegóły

Autor: Jagoda
Czytaj więcej: wikipedia Steven Tyler
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.