Jak nazywa się hipoteza mówiąca, że życie na Ziemię przybyło z kosmosu?

Hipoteza Gai
Panspermia
Inflacja kosmologiczna
Osobliwość
Pan­sper­mia to hi­po­te­za, która zakłada że życie przybyło na Ziemię z kosmosu. Wg założeń hipotezy pan­sper­mii, prze­trwal­ni­ki bakterii do­sta­ły­by się na Ziemię za pomocą komet, me­te­ro­idów lub też sond ko­smicz­nych. Wyróżnia się co najmniej 5 różnych wa­rian­tów pan­sper­mii – niektóre z nich dotyczą na­tu­ral­ne­go prze­pły­wu bakterii w ko­smo­sie, zaś inne są związane z obcymi cy­wi­li­za­cja­mi.

Rozkład odpowiedzi

Hipoteza Gai
Panspermia
Inflacja kosmologiczna
Osobliwość
odpowiedzi
flagNieznany
16%
46%
31%
5%
54
flagPolska
22%
42%
25%
8%
736

Płeć

men46%
women32%
Hipoteza Gai
20%
19%
Panspermia
46%
32%
Inflacja kosmologiczna
25%
32%
Osobliwość
6%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się hipoteza mówiąca, że życie na Ziemię przybyło z kosmosu?
834
42%

Szczegóły

Autor: Sokrates
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.