Jak nazywa się inaczej trująca ryba (Rozdymka tygrysia) - japoński przysmak?

Fubu
Fogu
Fugu
Fugo
Rozdymka tygrysia (Ta­ki­fu­gu ru­bri­pe­s) – gatunek ryby z rodziny roz­dym­ko­wa­tych (Te­tra­odon­ti­da­e). Pierwsza ryba i drugi krę­go­wiec (po czło­wie­ku­), którego genom został cał­ko­wi­cie zse­kwen­cjo­no­wa­ny i pu­blicz­nie udo­stęp­nio­ny. Jest or­ga­ni­zmem mo­de­lo­wym. Jej wnętrz­no­ści (zw­łasz­cza wątroba i jajniki) oraz ikra za­wie­ra­ją silnie tok­sycz­ną, nie­bez­piecz­ną dla czło­wie­ka te­tro­do­tok­sy­nę (TTX)

Rozkład odpowiedzi

Fubu
Fogu
Fugu
Fugo
odpowiedzi
flagPolska
21%
13%
55%
8%
2179
flagNieznany
24%
10%
54%
9%
302
flagWielka Brytania
20%
14%
48%
14%
35
flagNiemcy
31%
10%
47%
10%
19
flagStany Zjednoczone
26%
13%
40%
20%
15

Płeć

men51%
women63%
Fubu
25%
16%
Fogu
13%
12%
Fugu
51%
63%
Fugo
9%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się inaczej trująca ryba (Rozdymka tygrysia) - japoński przysmak?
2618
55%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: jim
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.