Jak nazywa się jedyny na Ziemi aktywny wulkan karbonatytowy?

Meru
Merapi
Ol Doinyo Lengai
Wezuwiusz
Ol Doinyo Lengai to czynny wulkan w Tanzanii kla­sy­fi­ko­wa­ny jako stra­to­wul­kan. Wznosi się na wysokość 2960 m n.p.m. Jego dość poważna erupcja na­stą­pi­ła 9 sierpnia 1966. Ostatnie erupcje miały miejsce: 19 paź­dzier­ni­ka 2007 i 15 lutego 2008. Ol Doinyo Lengai to jedyny czynny wulkan kar­bo­na­ty­to­wy na Ziemi. Wy­pły­wa­ją­ca z niego lawa ma barwę białą bądź żółtawą. Lawa ta osiąga tem­pe­ra­tu­rę od 500 do 600 stopni. Nocą lawa staje się czer­wo­na.

Rozkład odpowiedzi

Meru
Merapi
Ol Doinyo Lengai
Wezuwiusz
odpowiedzi
flagAfganistan
0%
0%
100%
0%
1
flagNiemcy
50%
0%
50%
0%
2
flagPolska
11%
24%
26%
37%
61
flagAustria
0%
0%
0%
100%
1
flagFrancja
0%
0%
0%
100%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men33%
women22%
Meru
13%
0%
Merapi
33%
22%
Ol Doinyo Lengai
33%
22%
Wezuwiusz
20%
55%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się jedyny na Ziemi aktywny wulkan karbonatytowy?
67
26%

Szczegóły

Autor: bazyliszek
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.