Jak nazywa się kolumna sterowa w samolotach mająca formę otwartej od góry kierownicy?

Joystick
Drążek
Wolant
Kierownica
Wolant, kolumna sterowa, ste­row­ni­ca – urzą­dze­nie ste­ru­ją­ce lotkami i sterem wy­so­ko­ści. Prze­krę­ca­nie wolantu powoduje zmianę po­ło­że­nia lotek, a ścią­ga­nie, bądź od­py­cha­nie wolantu, skutkuje pod­no­sze­niem lub opusz­cza­niem steru wy­so­ko­ści.

Rozkład odpowiedzi

Joystick
Drążek
Wolant
Kierownica
odpowiedzi
flagPolska
12%
26%
59%
1%
872
flagNieznany
20%
22%
55%
1%
99
flagNiemcy
20%
30%
50%
0%
10
flagWielka Brytania
35%
25%
40%
0%
20

Płeć

men58%
women56%
Joystick
13%
21%
Drążek
25%
18%
Wolant
58%
56%
Kierownica
1%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się kolumna sterowa w samolotach mająca formę otwartej od góry kierownicy?
1040
59%

Szczegóły

Autor: Mateusz Myśliwiec
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.