Jak nazywa się najbardziej zasobne w ryby jezioro na świecie?

Tanganika
Niasa (Malawi)
Michigan
Morze Kaspijskie
Niasa, Malawi – jezioro po­cho­dze­nia tek­to­nicz­ne­go, położone w po­łu­dnio­wo­-w­schod­niej Afryce. Odpływ wód z jeziora na­stę­pu­je poprzez rzekę Shire - dopływ Zambezi. Na jeziorze znajduje się wiele wysp; naj­więk­sze z nich to Likoma i Chi­zu­mu­lu. Jezioro to jest znane z nie­sa­mo­wi­tej ilości zasobów na­tu­ral­nych jakimi są ryby, żyje tu wiele en­de­micz­nych ga­tun­ków. Więk­szość oko­licz­nych miesz­kań­ców trudzi się ry­bo­łów­stwem. Właśnie z tego jeziora pływają ryby w naszych akwa­riach.

Rozkład odpowiedzi

Tanganika
Niasa (Malawi)
Michigan
Morze Kaspijskie
odpowiedzi
flagHolandia
23%
53%
15%
7%
13
flagNiemcy
28%
42%
7%
21%
14
flagPolska
35%
33%
11%
19%
1874
flagNieznany
31%
31%
11%
24%
278
flagStany Zjednoczone
30%
20%
10%
40%
10
flagWielka Brytania
36%
19%
8%
33%
36

Płeć

men34%
women35%
Tanganika
33%
35%
Niasa (Malawi)
34%
35%
Michigan
11%
11%
Morze Kaspijskie
21%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się najbardziej zasobne w ryby jezioro na świecie?
2288
33%

Szczegóły

Autor: Adam Chyl
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.