Jak nazywa się najstarsza znana, świadomie zbudowana przez człowieka droga w Europie?

Ab Asturica Burdigalam
Via Appia
Sweet Track
Fosse Way
Sweet Track - odkryta w 1970, nazwana na cześć odkrywcy - Raya Sweeta, droga w po­łu­dnio­wo­-za­chod­niej Anglii. Zbu­do­wa­na w roku 3806 lub 3807 p.n.e. w celu prze­pra­wy przez mo­kra­dła. Po­zo­sta­łe 3 drogi to drogi zbu­do­wa­ne w okresie Ce­sar­stwa Rzym­skie­go, z których Via Appia jest naj­star­sza.

Rozkład odpowiedzi

Ab Asturica Burdigalam
Via Appia
Sweet Track
Fosse Way
odpowiedzi
flagNieznany
18%
44%
21%
15%
105
flagPolska
14%
54%
19%
11%
535

Płeć

men20%
women22%
Ab Asturica Burdigalam
17%
8%
Via Appia
50%
50%
Sweet Track
20%
22%
Fosse Way
12%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się najstarsza znana, świadomie zbudowana przez człowieka droga w Europie?
677
19%

Szczegóły

Autor: Karol1395
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Sweet Track
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.