Jak nazywa się najstarsze, obok Szczecina, miasto na Pomorzu?

Stargard
Stargard Szczeciński
Stargard Pomorski
Starogard
W 1999 roku To­wa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Star­gar­du roz­po­czę­ło kampanię mającą na celu usu­nię­cie z nazwy miasta przy­miot­ni­ka szcze­ciń­ski (do­da­ne­go w roku 1950), wska­zu­jąc m.in., że ułatwi to cu­dzo­ziem­com wymowę oraz pod­nie­sie lokalną toż­sa­mość miesz­kań­ców. W roku 2015 zmie­nio­no nazwę miasta ze "Star­gard Szcze­ciń­ski" na "Star­gar­d".

Rozkład odpowiedzi

Stargard
Stargard Szczeciński
Stargard Pomorski
Starogard
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
50%
10%
20%
20%
10
flagWielka Brytania
46%
26%
7%
19%
26
flagPolska
40%
32%
6%
20%
2494
flagIrlandia
40%
20%
0%
30%
10
flagKanada
40%
30%
0%
30%
10
flagNieznany
38%
30%
6%
23%
436
flagNiemcy
33%
33%
6%
26%
30
flagSzwecja
30%
50%
0%
20%
10

Płeć

men40%
women35%
Stargard
40%
35%
Stargard Szczeciński
31%
35%
Stargard Pomorski
6%
7%
Starogard
21%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się najstarsze, obok Szczecina, miasto na Pomorzu?
3101
40%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Politykstargard
Czytaj więcej: wikipedia Stargard
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.