Jak nazywa się najstarsze, obok Szczecina, miasto na Pomorzu?

Stargard
Stargard Szczeciński
Stargard Pomorski
Starogard
W 1999 roku To­wa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Star­gar­du roz­po­czę­ło kampanię mającą na celu usu­nię­cie z nazwy miasta przy­miot­ni­ka szcze­ciń­ski (do­da­ne­go w roku 1950), wska­zu­jąc m.in., że ułatwi to cu­dzo­ziem­com wymowę oraz pod­nie­sie lokalną toż­sa­mość miesz­kań­ców. W roku 2015 zmie­nio­no nazwę miasta ze "Star­gard Szcze­ciń­ski" na "Star­gar­d".

Rozkład odpowiedzi

Stargard
Stargard Szczeciński
Stargard Pomorski
Starogard
odpowiedzi
flagUkraina
100%
0%
0%
0%
1
flagGrecja
100%
0%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
66%
0%
0%
33%
3
flagPolska
40%
33%
5%
21%
95
flagNieznany
40%
40%
20%
0%
5
flagIrlandia
25%
25%
0%
25%
4
flagFinlandia
0%
100%
0%
0%
1
flagNiemcy
0%
0%
0%
100%
1
flagSeszele
0%
100%
0%
0%
1
flagWłochy
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men42%
women20%
Stargard
42%
20%
Stargard Szczeciński
38%
50%
Stargard Pomorski
4%
0%
Starogard
14%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się najstarsze, obok Szczecina, miasto na Pomorzu?
113
39%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Politykstargard
Czytaj więcej: wikipedia Stargard
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.