Jak nazywa się najstarsze, obok Szczecina, miasto na Pomorzu?

Stargard
Stargard Szczeciński
Stargard Pomorski
Starogard
W 1999 roku To­wa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Star­gar­du roz­po­czę­ło kampanię mającą na celu usu­nię­cie z nazwy miasta przy­miot­ni­ka szcze­ciń­ski (do­da­ne­go w roku 1950), wska­zu­jąc m.in., że ułatwi to cu­dzo­ziem­com wymowę oraz pod­nie­sie lokalną toż­sa­mość miesz­kań­ców. W roku 2015 zmie­nio­no nazwę miasta ze "Star­gard Szcze­ciń­ski" na "Star­gar­d".

Rozkład odpowiedzi

Stargard
Stargard Szczeciński
Stargard Pomorski
Starogard
odpowiedzi
flagWielka Brytania
42%
31%
5%
21%
19
flagPolska
39%
32%
6%
20%
2104
flagNieznany
38%
30%
6%
24%
417
flagNiemcy
36%
32%
4%
28%
25

Płeć

men40%
women34%
Stargard
40%
34%
Stargard Szczeciński
32%
36%
Stargard Pomorski
6%
7%
Starogard
21%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się najstarsze, obok Szczecina, miasto na Pomorzu?
2651
39%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Politykstargard
Czytaj więcej: wikipedia Stargard
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.