Jak nazywa się organiczny związek chemiczny stosowany przy leczeniu alkoholizmu?

Antabus
Anticol
Esperal
Disulfiram
Antabus, Anticol i Esperal to już gotowe środki lecz­ni­cze, których głównym skład­ni­kiem jest własnie Di­sul­fi­ram. To on od­po­wia­da za bardzo nie­przy­jem­ną reakcję or­ga­ni­zmu po spożyciu alkoholu podczas kuracji tymi lekami. Choć w Polsce wciąż sto­so­wa­na, to ze względu na re­la­tyw­nie małą sku­tecz­ność oraz po­ten­cjal­nie nie­bez­piecz­ne skutki uboczne w wielu krajach metoda ta została wycofana z lecz­nic­twa.

Rozkład odpowiedzi

Antabus
Anticol
Esperal
Disulfiram
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagNieznany
0%
16%
50%
33%
6
flagPolska
5%
18%
57%
18%
38
flagAustria
0%
0%
100%
0%
1
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men40%
women9%
Antabus
0%
0%
Anticol
6%
27%
Esperal
53%
63%
Disulfiram
40%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się organiczny związek chemiczny stosowany przy leczeniu alkoholizmu?
47
21%

Szczegóły

Autor: ‏
Ilustracja: NZLS11
Czytaj więcej: wikipedia Disulfiram
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.