Jak nazywa się półwysep przedstawiony na zdjęciu?

Jutlandzki
Gallipoli
Kornwalijski
Gydański
Zdjęcie przed­sta­wia Półwysep Gal­li­po­li położony w eu­ro­pej­skiej części Turcji pomiędzy cieśniną Dar­da­ne­le (pro­wa­dzą­cą do morza Marmara) na południu a Zatoką Saros na północy. Półwysep ma 90 km dłu­go­ści, a naj­waż­niej­szym miastem jest Gal­li­po­li. W historii zasłynął jako ważny punkt stra­te­gicz­ny w czasie I wojny świa­to­wej.

Rozkład odpowiedzi

Jutlandzki
Gallipoli
Kornwalijski
Gydański
odpowiedzi
flagAfganistan
0%
100%
0%
0%
1
flagNepal
0%
100%
0%
0%
1
flagHolandia
50%
50%
0%
0%
2
flagNieznany
0%
50%
50%
0%
2
flagPolska
32%
31%
28%
8%
87
flagNiemcy
50%
0%
50%
0%
4
flagWielka Brytania
0%
0%
100%
0%
1
flagWłochy
0%
0%
100%
0%
1
flagKanada
100%
0%
0%
0%
1
flagArmenia
100%
0%
0%
0%
1
flagRosja
0%
0%
100%
0%
1
flagAustria
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men40%
women36%
Jutlandzki
22%
18%
Gallipoli
40%
36%
Kornwalijski
31%
36%
Gydański
4%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się półwysep przedstawiony na zdjęciu?
103
30%

Szczegóły

Autor: homoviator
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.