Jak nazywa się pierwszy polski kodeks prawa przyjęty przez sejm radomski w 1505 roku, a rok później wydany drukiem jako urzędowy zbiór prawa?

nihil novi
statuty radomskie
artykuły henrykowskie
statut Łaskiego
Statut Łaskiego to spis wszyst­kich statutów i przy­wi­le­jów obo­wią­zu­ją­cych w Kró­le­stwie Polskim. Został opra­co­wa­ny przez Jana Łaskiego na zlecenie króla i sejmu. Wydany drukiem w 1506 r. w kra­kow­skiej oficynie Jana Hallera, został za­gra­bio­ny przez Szwedów w XVII w. i do dziś po­zo­sta­je w Szwecji jako łup wojenny. Na piątej stronie Statutu znajduje się naj­daw­niej­szy dru­ko­wa­ny tekst Bo­gu­ro­dzi­cy.

Rozkład odpowiedzi

nihil novi
statuty radomskie
artykuły henrykowskie
statut Łaskiego
odpowiedzi
flagDżibuti
0%
0%
0%
100%
1
flagHolandia
0%
0%
0%
100%
1
flagNieznany
50%
25%
0%
25%
4
flagPolska
42%
12%
21%
22%
70
flagWielka Brytania
100%
0%
0%
0%
2
flagAfganistan
100%
0%
0%
0%
1
flagWłochy
100%
0%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagNepal
100%
0%
0%
0%
1
flagStany Zjednoczone
100%
0%
0%
0%
1
flagOman
100%
0%
0%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men34%
women7%
nihil novi
38%
61%
statuty radomskie
7%
7%
artykuły henrykowskie
19%
23%
statut Łaskiego
34%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się pierwszy polski kodeks prawa przyjęty przez sejm radomski w 1505 roku, a rok później wydany drukiem jako urzędowy zbiór prawa?
85
22%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: Jennifer Boyer
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.