Jak nazywa się postać detektywa stworzona przez belgijskiego pisarza Georges'a Simenona?

Sherlock Holmes
C. Auguste Dupin
Jules Maigret
Erast Fandorin
Jules Maigret po raz pierwszy pojawił się na kartach powieści w 1931 roku, stając się sztan­da­ro­wym bo­ha­te­rem Georgesa Si­me­no­na. Ten nie­zwy­kle płodny pisarz stworzył blisko 400 powieści i 160 opo­wia­da­ń, z czego bo­ha­te­rem 75 książek i 28 opo­wia­dań jest wspo­mnia­ny komisarz Maigret. Do dzisiaj książki Simenona rozeszły się w na­kła­dzie prze­kra­cza­ją­cym 600 milionów eg­zem­pla­rzy. Wśród autorów kry­mi­na­łów więcej książek sprze­da­ła jedynie Agatha Chri­stie.

Rozkład odpowiedzi

Sherlock Holmes
C. Auguste Dupin
Jules Maigret
Erast Fandorin
odpowiedzi
flagNiemcy
26%
40%
33%
0%
15
flagPolska
31%
30%
32%
5%
1645
flagNieznany
44%
27%
21%
6%
165
flagWielka Brytania
48%
28%
20%
4%
25

Płeć

men23%
women24%
Sherlock Holmes
36%
31%
C. Auguste Dupin
32%
38%
Jules Maigret
23%
24%
Erast Fandorin
7%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się postać detektywa stworzona przez belgijskiego pisarza Georges'a Simenona?
1919
31%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: CHRIS DRUMM
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.