Jak nazywa się przedstawiony na obrazku niszczyciel czołgów?

Hetzer
Jagdpanther
Nashorn
Elefant
Jest to Jagd­pan­zer 38(t) - Hetzer, nie­miec­ki nisz­czy­ciel czołgów pro­du­ko­wa­ny w latach 1944-1955. Wy­pro­du­ko­wa­no łącznie 2833 eg­zem­pla­rzy tego pojazdu. Roz­po­znać go można po cha­rak­te­ry­stycz­ny­m, po­chy­lo­nym ze wszyst­kich stron pan­ce­rzu.

Rozkład odpowiedzi

Hetzer
Jagdpanther
Nashorn
Elefant
odpowiedzi
flagNieznany
55%
30%
3%
9%
63
flagPolska
48%
31%
8%
11%
432

Płeć

men52%
women4%
Hetzer
52%
4%
Jagdpanther
33%
54%
Nashorn
5%
16%
Elefant
8%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się przedstawiony na obrazku niszczyciel czołgów?
521
48%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Rob Shenk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.