Jak nazywa się rasa konia na zdjęciu?

kuc szetlandzki
konik arabski
amerykański koń miniaturowy
konik amerykański
Ame­ry­kań­ski koń mi­nia­tu­ro­wy powinien być iden­tycz­ny pod względem cha­rak­te­ry­sty­ki i pro­por­cji do konia o zwykłym roz­mia­rze. Konie te wy­ho­do­wa­no w Stanach Zjed­no­czo­nych w wyniku krzy­żo­wa­nia kuców sze­tlandz­kich z końmi orien­tal­ny­mi. Wysokość w kłębie 65-80 cm. Hodowla tych małych koni jest bardzo modna, zwłasz­cza w Stanach Zjed­no­czo­nych.

Rozkład odpowiedzi

kuc szetlandzki
konik arabski
amerykański koń miniaturowy
konik amerykański
odpowiedzi
flagNieznany
39%
3%
50%
6%
117
flagPolska
34%
4%
48%
11%
1036
flagWielka Brytania
60%
0%
30%
10%
10

Płeć

men44%
women53%
kuc szetlandzki
35%
34%
konik arabski
7%
5%
amerykański koń miniaturowy
44%
53%
konik amerykański
12%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się rasa konia na zdjęciu?
1205
48%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Carol VanHook
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.