Jak nazywa się stan Indii, do 1975 roku formalnie niezależne państwo, którego ostatnimi władcami byli Palden Thondup Namgyal i jego amerykańska żona Hope Cooke ?

Kaszmir
Bhutan
Sikkim
Assam
Nie­pod­le­gły for­mal­nie Sikkim rządzony przez królów z dynastii Na­mgja­ló­w, ty­tu­łu­ją­cych się "boskimi wład­ca­mi" był w ostat­nich latach swego ist­nie­nia fak­tycz­nie rodzajem pro­tek­to­ra­tu Indii. Indie w końcu przejęły Sikkim, kiedy z nie­po­ko­jem zaczęły po­strze­gać mał­żeń­stwo króla z Ame­ry­kan­ką jako rodzaj po­li­tycz­ne­go wyboru. Na fo­to­gra­fii ame­ry­kań­ska królowa Sikkimu.

Rozkład odpowiedzi

Kaszmir
Bhutan
Sikkim
Assam
odpowiedzi
flagNepal
0%
0%
100%
0%
1
flagArmenia
0%
0%
100%
0%
1
flagWłochy
0%
0%
100%
0%
1
flagBangladesz
0%
0%
100%
0%
1
flagNiemcy
50%
0%
50%
0%
4
flagSzwajcaria
0%
66%
33%
0%
3
flagNieznany
33%
22%
27%
16%
18
flagPolska
35%
26%
26%
10%
178
flagHolandia
50%
25%
25%
0%
4
flagWielka Brytania
33%
66%
0%
0%
3
flagSzwecja
0%
100%
0%
0%
1
flagDżibuti
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men30%
women16%
Kaszmir
38%
44%
Bhutan
20%
36%
Sikkim
30%
16%
Assam
9%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się stan Indii, do 1975 roku formalnie niezależne państwo, którego ostatnimi władcami byli Palden Thondup Namgyal i jego amerykańska żona Hope Cooke ?
216
27%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Hope Cooke
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.