Jak nazywa się stolica Iranu?

Islamabad
Teheran
Kabul
Sziraz
W latach 1920-tych miasto zostało prze­bu­do­wa­ne niemalże od zera, pod wodzą Rezy Szacha Pah­la­vie­go. W celu mo­der­ni­za­cji miasta wiele hi­sto­rycz­nych bu­dyn­kó­w, for­ty­fi­ka­cji i ogrodów zostało zrów­na­nych z ziemą, w ich miejsce wy­bu­do­wa­no szerokie ulice i duże budynki ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej na­wią­zu­ją­ce ar­chi­tek­tu­rą do kla­sycz­nych perskich czasów przed­islam­skich.

Rozkład odpowiedzi

Islamabad
Teheran
Kabul
Sziraz
odpowiedzi
flagDania
0%
100%
0%
0%
10
flagAustria
4%
95%
0%
0%
21
flagFrancja
0%
94%
0%
5%
18
flagKanada
0%
93%
6%
0%
16
flagWłochy
0%
92%
3%
0%
26
flagGrecja
0%
92%
7%
0%
13
flagHolandia
0%
91%
8%
0%
23
flagStany Zjednoczone
4%
85%
7%
0%
164
flagWielka Brytania
7%
84%
6%
1%
159
flagPolska
6%
82%
8%
1%
4134
flagIrlandia
11%
82%
5%
0%
17
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
9%
81%
9%
0%
11
flagNiemcy
8%
80%
6%
2%
47
flagNieznany
7%
76%
14%
2%
271
flagIndie
10%
71%
10%
3%
28
flagRosja
29%
66%
4%
0%
24

Płeć

men81%
women76%
Islamabad
7%
6%
Teheran
81%
76%
Kabul
9%
15%
Sziraz
1%
1%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
¿Qué ciudad es la capital de Irán?
0
0%
flag
Quale città è la capitale dell'Iran?
0
0%
flag
Qual cidade é a capital do Irã?
0
0%
flag
Welke stad is de hoofdstad van Iran?
0
0%
flag
Was ist die Hauptstadt von Iran?
0
0%
flag
Quelle ville est la capitale de l'Iran?
0
0%
flag
Jak nazywa się stolica Iranu?
4786
82%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Ninara
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.