Jak nazywa się stolica Mozambiku?

Maputo
Antananarywa
Bamako
Nairobi
Miasto roz­wi­ja­ło się dy­na­micz­nie w pierw­szej połowie XX wieku – rządzone i za­miesz­ki­wa­ne w dużej mierze przez Por­tu­gal­czy­kó­w, słynęło z ogrodów, hoteli i kasyn. W roku 1974 Por­tu­ga­lia jednym aktem przy­zna­ła nie­pod­le­głość wszyst­kim swym te­ry­to­riom za­mor­skim. W efekcie ponad 250,000 Por­tu­gal­czy­ków opuściła miasto Maputo niemalże z dnia na dzień, zo­sta­wia­jąc miasto bez wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej kadry ad­mi­ni­stra­cyj­nej i tech­nicz­nej. Go­spo­dar­ka całego kraju updała i do dziś się w pełni nie pod­nio­sła.

Rozkład odpowiedzi

Maputo
Antananarywa
Bamako
Nairobi
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
92%
0%
0%
7%
13
flagFrancja
66%
8%
25%
0%
12
flagStany Zjednoczone
60%
14%
16%
8%
125
flagHolandia
56%
8%
17%
17%
23
flagIndie
53%
30%
0%
15%
13
flagKanada
52%
4%
20%
24%
25
flagIrlandia
52%
0%
23%
23%
17
flagPolska
46%
16%
22%
14%
3566
flagWielka Brytania
43%
26%
17%
12%
134
flagNieznany
40%
14%
24%
19%
267
flagSzwecja
40%
20%
30%
10%
10
flagGrecja
36%
54%
9%
0%
11
flagNiemcy
17%
19%
36%
26%
41
flagWłochy
13%
66%
6%
13%
15

Płeć

men50%
women44%
Maputo
50%
44%
Antananarywa
12%
15%
Bamako
20%
26%
Nairobi
16%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się stolica Mozambiku?
4166
46%
flag
Welke stad is de hoofdstad van Mozambique?
0
0%
flag
Quelle ville est la capitale du Mozambique?
0
0%
flag
Quale città è la capitale del Mozambico?
0
0%
flag
Was ist die Hauptstadt von Mosambik?
0
0%
flag
¿Qué ciudad es la capital de Mozambique?
0
0%
flag
Que cidade é a capital de Moçambique?
0
0%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Rosino
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.