Jak nazywa się stolica Pakistanu?

Kabul
Islamabad
Dhaka
Maskat
Is­la­ma­bad został wy­bu­do­wa­ny w latach 1960-tych jako nowa stolica Pa­ki­sta­nu, mająca zastąpić prze­lud­nio­ne Karaczi. Miasto zostało za­pla­no­wa­ne i po­dzie­lo­ne na osiem części o różnych funk­cjach (rzą­do­wa, dy­plo­ma­tycz­na, miesz­kal­na, edu­ka­cyj­na, han­dlo­wa, prze­my­sło­wa, wiejska i parkowa)

Rozkład odpowiedzi

Kabul
Islamabad
Dhaka
Maskat
odpowiedzi
flagIndie
0%
100%
0%
0%
12
flagStany Zjednoczone
7%
82%
6%
3%
145
flagWłochy
13%
82%
4%
0%
23
flagKanada
12%
80%
4%
4%
25
flagAustria
18%
77%
0%
4%
22
flagGrecja
12%
75%
12%
0%
16
flagWielka Brytania
13%
73%
6%
5%
153
flagHolandia
14%
71%
9%
4%
21
flagSzwecja
21%
71%
7%
0%
14
flagIrlandia
11%
70%
11%
5%
17
flagDania
10%
70%
20%
0%
10
flagNiemcy
18%
66%
12%
3%
66
flagRosja
19%
64%
6%
9%
31
flagPolska
20%
62%
10%
5%
4302
flagFrancja
41%
58%
0%
0%
12
flagNieznany
22%
56%
14%
6%
353
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
63%
36%
0%
0%
11

Płeć

men61%
women61%
Kabul
20%
16%
Islamabad
62%
62%
Dhaka
11%
14%
Maskat
6%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się stolica Pakistanu?
5054
63%
flag
Welke stad is de hoofdstad van Pakistan?
0
0%
flag
Was ist die Hauptstadt von Pakistan?
0
0%
flag
Qual cidade é a capital do Paquistão?
0
0%
flag
Quelle ville est la capitale du Pakistan?
0
0%
flag
Quale città è la capitale del Pakistan?
0
0%
flag
¿Qué ciudad es la capital de Pakistán?
0
0%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Anne Dirkse
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.