Jak nazywa się stolica Palau?

Majuro
Yaren
Ngerulmud
Nukuʻalofa
Nge­rul­mud to nowo wy­bu­do­wa­na miej­sco­wość w stanie Melekeok w Palau, do której prze­nie­sio­no 7 paź­dzier­ni­ka 2006 stolicę kraju. Zabudowa Nge­rul­mu­du składa się z głównego gmachu rzą­do­wo­-par­la­men­tar­na­go (Na­tio­nal Capitol Complex) i budynków po­moc­ni­czych. Ma 391 miesz­kań­ców.

Rozkład odpowiedzi

Majuro
Yaren
Ngerulmud
Nukuʻalofa
odpowiedzi
flagDania
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagWatykan
0%
0%
100%
0%
1
flagAfganistan
0%
0%
100%
0%
1
flagCzechy
0%
50%
50%
0%
2
flagWielka Brytania
40%
20%
40%
0%
5
flagNieznany
12%
12%
37%
37%
8
flagPolska
21%
18%
34%
25%
164
flagStany Zjednoczone
0%
75%
25%
0%
4
flagNiemcy
66%
0%
0%
33%
3
flagWłochy
0%
33%
0%
66%
3
flagBhutan
100%
0%
0%
0%
1
flagSri Lanka
100%
0%
0%
0%
1
flagSzwecja
100%
0%
0%
0%
1
flagSerbia
0%
0%
0%
100%
1
flagFrancja
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men45%
women19%
Majuro
16%
23%
Yaren
9%
19%
Ngerulmud
45%
19%
Nukuʻalofa
29%
38%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się stolica Palau?
198
33%

Szczegóły

Autor: Vesuvius
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.