Jak nazywa się stolica Surinamu?

Tegucigalpa
Maracaibo
Caracas
Paramaribo
Pa­ra­ma­ri­bo słynie z ogrom­ne­go zróż­ni­co­wa­nia et­nicz­ne­go miesz­kań­có­w, do czego przy­czy­ni­ły się wieki to­le­ran­cyj­nych rządów ho­len­der­skich oraz polityka spro­wa­dza­nia taniej siły roboczej z różnych zakątków świata. Miasto za­miesz­ku­ją Kreole, In­dia­nie, Eu­ro­pej­czy­cy, Chiń­czy­cy, Ja­wań­czy­cy, Li­bań­czy­cy, Żydzi – oraz ich po­tom­ko­wie.

Rozkład odpowiedzi

Tegucigalpa
Maracaibo
Caracas
Paramaribo
odpowiedzi
flagHolandia
29%
0%
0%
70%
17
flagStany Zjednoczone
17%
20%
1%
59%
108
flagIndie
7%
7%
23%
53%
13
flagRosja
25%
0%
25%
50%
12
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
20%
10%
10%
50%
10
flagNieznany
16%
20%
18%
44%
187
flagPolska
24%
21%
10%
43%
3088
flagIrlandia
46%
15%
0%
38%
13
flagWłochy
33%
14%
14%
37%
27
flagNiemcy
28%
32%
4%
36%
50
flagWielka Brytania
28%
22%
13%
35%
122
flagKanada
38%
22%
5%
33%
18
flagFrancja
45%
9%
27%
18%
11
flagLitwa
10%
80%
0%
10%
10

Płeć

men45%
women41%
Tegucigalpa
17%
26%
Maracaibo
22%
21%
Caracas
13%
11%
Paramaribo
46%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Quelle ville est la capitale du Suriname?
0
0%
flag
Qual cidade é a capital do Suriname?
0
0%
flag
Jak nazywa się stolica Surinamu?
3591
42%
flag
Quale città è la capitale del Suriname?
0
0%
flag
¿Qué ciudad es la capital de Surinam?
0
0%
flag
Was ist die Hauptstadt von Suriname?
0
0%
flag
Welke stad is de hoofdstad van Suriname?
0
0%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Ian Mackenzie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.