Jak nazywa się strach przed wizytą u dentysty?

Dentofobia
Dentifobia
Dentefobia
Zębofobia
Den­to­fo­bia to strach przed wizytą u den­ty­sty. Jest zja­wi­skiem po­wszech­nym i trudnym do opa­no­wa­nia zarówno dla pa­cjen­tó­w, jak i lekarzy. Jednym ze sposobów walki z odon­to­fo­bią jest sto­so­wa­nie sedacji (u­spo­ko­je­nia) wziewnej z wy­ko­rzy­sta­niem mie­sza­ni­ny gazowej pod­tlen­ku azotu i tlenu. Około 15% osób podaje iż strach przed dentystą jest pa­ra­li­żu­ją­cy i unie­moż­li­wia wizyty u sto­ma­to­lo­ga.

Rozkład odpowiedzi

Dentofobia
Dentifobia
Dentefobia
Zębofobia
odpowiedzi
flagIrlandia
100%
0%
0%
0%
1
flagNieznany
91%
0%
8%
0%
12
flagPolska
75%
13%
9%
0%
144
flagWielka Brytania
50%
0%
50%
0%
2
flagChorwacja
0%
0%
0%
0%
1

Płeć

men79%
women85%
Dentofobia
79%
85%
Dentifobia
8%
9%
Dentefobia
11%
4%
Zębofobia
0%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się strach przed wizytą u dentysty?
160
76%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Hamza Butt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.