Jak nazywa się ta dyscyplina sportu?

Climbing
Speed climbing
Bouldering
Abseiling
Bo­ul­de­ring (z ang. boulder – głaz) – wspi­nacz­ka po za­zwy­czaj wol­no­sto­ją­cy­ch, kil­ku­me­tro­wych blokach skalnych bez użycia ase­ku­ra­cji liną. Sportowy cha­rak­ter bo­ul­de­rin­gu wiąże się z czę­sty­mi, za­zwy­czaj nie­kon­tro­lo­wa­ny­mi od­pad­nię­cia­mi od skały, stąd też ważna jest właściwa ase­ku­ra­cja oraz pomoc tzw. spot­te­ra, który pomaga w kon­tro­lo­wa­niu lotu, za­bez­pie­cza­jąc górną część ciała przed bez­po­śred­nim ude­rze­niem o ziemię.

Rozkład odpowiedzi

Climbing
Speed climbing
Bouldering
Abseiling
odpowiedzi
flagPolska
31%
24%
30%
12%
225
flagNieznany
30%
40%
30%
0%
10

Płeć

men26%
women37%
Climbing
39%
20%
Speed climbing
20%
33%
Bouldering
26%
37%
Abseiling
13%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się ta dyscyplina sportu?
257
31%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Mark Doliner
Czytaj więcej: wikipedia Bouldering
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.