Jak nazywa się ten ormiański instrument?

kamancze
duduk
imzad
tambura
Duduk to po­cho­dzą­cy z Armenii in­stru­ment dęty drew­nia­ny, wy­ra­bia­ny za­zwy­czaj z drewna moreli. Ma ciepłe, nosowe brzmie­nie zbliżone do sak­so­fo­nu. Według nie­któ­rych źródeł jego tradycja sięga nawet 3000 lat i jest nie tylko ważnym ele­men­tem kultury or­miań­skie­j, ale również tu­rec­kie­j, gru­ziń­skiej i azer­skiej. W samej Armenii istnieją spe­cja­li­stycz­ne uczel­nie, uczące jedynie gry na tym in­stru­men­cie.

Rozkład odpowiedzi

kamancze
duduk
imzad
tambura
odpowiedzi
flagPolska
11%
41%
35%
10%
247
flagNieznany
25%
41%
16%
16%
12

Płeć

men45%
women36%
kamancze
10%
13%
duduk
45%
36%
imzad
36%
36%
tambura
8%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się ten ormiański instrument?
277
40%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: Siren1989
Czytaj więcej: wikipedia Duduk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.