Jak nazywa się ten retriever?

Curly coated retriever
Nova Scotia retriever
Lamb coated retriever
Chesapeake Bay Retriever
Curly coated re­trie­ver to jedna z naj­star­szych i naj­rzad­sza rasa re­trie­ve­rów. Jest też naj­więk­szy spośród re­trie­ve­rów. Całe ciało – z wy­jąt­kiem głowy – pokryte jest cha­rak­te­ry­stycz­nym włosem skrę­co­nym w drobne, gęste locz­ki­.Pierw­szym zwy­cięz­cą wy­sta­wo­wym był pies wy­ho­do­wa­ny przez kłu­sow­ni­ka .

Rozkład odpowiedzi

Curly coated retriever
Nova Scotia retriever
Lamb coated retriever
Chesapeake Bay Retriever
odpowiedzi
flagNieznany
39%
11%
25%
23%
51
flagPolska
36%
19%
31%
12%
625

Płeć

men34%
women41%
Curly coated retriever
34%
41%
Nova Scotia retriever
22%
15%
Lamb coated retriever
31%
30%
Chesapeake Bay Retriever
12%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się ten retriever?
725
36%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Mattias Agar
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.