Jak nazywa się ten terrier?

Terier irlandzki
Welsh terrier
Kerry blue terier
Irish soft coated terrier
Kerry blue terier (nie­bie­ski terier z Kerry) jest jedną z czterech ir­landz­kich ras te­rie­rów. Cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą tej rasy jest to, ze kerry rodzą się czarne jak smoła i dopiero z wiekiem ich szata się roz­ja­śnia do błę­kit­no­po­pie­la­tej. Są wszech­stron­ne psy, które łapały szczury, pomagały w nie­le­gal­nych po­lo­wa­niach na drobną zwie­rzy­nę i ptactwo, pil­no­wa­ły posesji, a nawet za­ga­nia­ły zwie­rzę­ta go­spo­dar­skie.

Rozkład odpowiedzi

Terier irlandzki
Welsh terrier
Kerry blue terier
Irish soft coated terrier
odpowiedzi
flagWielka Brytania
8%
16%
58%
16%
12
flagPolska
23%
20%
29%
26%
699
flagNieznany
32%
18%
21%
27%
108

Płeć

men26%
women33%
Terier irlandzki
22%
23%
Welsh terrier
24%
21%
Kerry blue terier
26%
33%
Irish soft coated terrier
25%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się ten terrier?
860
29%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Petful
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.