Jak nazywa się tłumaczenie Biblii dokonane przez Św. Hieronima?

Septuaginta
Biblia Jerozolimska
Św. Hieronim nie przetłumaczył Biblii
Wulgata
Święty Hieronim dokonał prze­kła­du na łacinę z języków ory­gi­nal­ny­ch Sta­re­go Te­sta­men­tu i uak­tu­al­nie­nia sta­ro­ła­ciń­skie­go prze­kła­du Nowego Te­sta­men­tu. Do śre­dnio­wie­cza była to ka­no­nicz­na wersja Biblii w kościele rzym­skim. Jej nazwa oznacza "po­pu­lar­na­".

Rozkład odpowiedzi

Septuaginta
Biblia Jerozolimska
Św. Hieronim nie przetłumaczył Biblii
Wulgata
odpowiedzi
flagPolska
14%
10%
20%
52%
554
flagNieznany
3%
11%
44%
40%
27
flagWielka Brytania
20%
20%
10%
40%
10

Płeć

men47%
women58%
Septuaginta
12%
10%
Biblia Jerozolimska
11%
5%
Św. Hieronim nie przetłumaczył Biblii
27%
25%
Wulgata
47%
58%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się tłumaczenie Biblii dokonane przez Św. Hieronima?
616
52%

Szczegóły

Autor: Kamilas
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Wulgata

Historia

8 października 2017 21:56:16 utworzył Kamilas »
23 listopada 2017 22:07:57 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.