Jak nazywa się to zwierzę, osiągające 1,44 metra długości?

Traszka wielka japońska
Salamandra olbrzymia japońska
Axolotl olbrzymi japoński
Salamandra plamista japońska
Sa­la­man­dra ol­brzy­mia japońska (Andrias ja­po­ni­cu­s) – obok sa­la­man­dry ol­brzy­miej chiń­skiej naj­więk­szy żyjący współ­cze­śnie płaz świata. Osiąga długość mak­sy­mal­nie 1,44 m. W sierpniu 8 sierpnia w Yubara, Maniwa City, pre­fek­tu­ra Okayama odbywa się co­rocz­nie festiwal Sa­la­man­der by uczcić zwierzę i świę­to­wać jego życie.

Rozkład odpowiedzi

Traszka wielka japońska
Salamandra olbrzymia japońska
Axolotl olbrzymi japoński
Salamandra plamista japońska
odpowiedzi
flagNiemcy
5%
72%
16%
5%
18
flagNieznany
16%
52%
10%
20%
322
flagPolska
14%
50%
16%
18%
1644
flagWielka Brytania
9%
36%
27%
27%
22

Płeć

men51%
women45%
Traszka wielka japońska
15%
17%
Salamandra olbrzymia japońska
51%
45%
Axolotl olbrzymi japoński
14%
18%
Salamandra plamista japońska
18%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się to zwierzę, osiągające 1,44 metra długości?
2061
50%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Laika ac
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.