Jak nazywa się układ konstrukcyjny skrzydeł samolotu widocznego na zdjęciu.

Delta
Klasyczny
Kaczka
Pasmowy
Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną dla układu Kaczki są do­dat­ko­we (m­niej­sze) skrzydła umo­co­wa­ne z przodu kadłuba. Pełnią one rolę steru wy­so­ko­ści. Samoloty ze skrzy­dła­mi pa­smo­wy­mi, kla­sycz­ny­mi i delta takowych nie po­sia­da­ją.

Rozkład odpowiedzi

Delta
Klasyczny
Kaczka
Pasmowy
odpowiedzi
flagPolska
57%
5%
28%
8%
249
flagNieznany
67%
4%
19%
8%
61

Płeć

men26%
women28%
Delta
59%
67%
Klasyczny
6%
0%
Kaczka
26%
28%
Pasmowy
6%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się układ konstrukcyjny skrzydeł samolotu widocznego na zdjęciu.
336
26%

Szczegóły

Autor: JP2
Ilustracja: stee
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.