Jak nazywa się wieś zlikwidowana i wybudowana w nowym miejscu w związku z budową zbiornika retencyjnego na Odrze koło Raciborza?

Niegoczowy
Niewiadom
Niewody
Nieboczowy
Wieś znaj­do­wa­ła się w niecce pla­no­wa­ne­go zbior­ni­ka. Kilka lat trwało li­kwi­do­wa­nie za­bu­do­wań i wzno­sze­nie nowej osady w po­bli­skiej wsi Syrynia. Cmentarz został "ek­shu­mo­wa­ny" i prze­nie­sio­ny w całości w nowe miejsce. Dziś mówi się Nowe Nie­bo­czo­wy w od­róż­nie­niu od Starych.

Rozkład odpowiedzi

Niegoczowy
Niewiadom
Niewody
Nieboczowy
odpowiedzi
flagPolska
22%
30%
30%
15%
632
flagNieznany
15%
39%
30%
14%
137

Płeć

men14%
women11%
Niegoczowy
21%
22%
Niewiadom
32%
32%
Niewody
31%
33%
Nieboczowy
14%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się wieś zlikwidowana i wybudowana w nowym miejscu w związku z budową zbiornika retencyjnego na Odrze koło Raciborza?
806
16%

Szczegóły

Autor: Tefilek
Ilustracja: Przykuta
Czytaj więcej: wikipedia Nieboczowy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.