Jak nazywa się nauka o ochronie środowiska?

sozologia
ekologia
limnologia
ekofizjografia
Ekologia jest nauką o struk­tu­rze i funk­cjo­no­wa­niu przy­ro­dy. Skupia się na badaniu życia or­ga­ni­zmów w ich śro­do­wi­sku. So­zo­lo­gia na­to­miast zajmuje się ochroną śro­do­wi­ska.

Rozkład odpowiedzi

sozologia
ekologia
limnologia
ekofizjografia
odpowiedzi
flagHolandia
50%
50%
0%
0%
14
flagWielka Brytania
27%
59%
4%
8%
47
flagStany Zjednoczone
23%
69%
7%
0%
13
flagPolska
20%
73%
2%
3%
2186
flagNiemcy
19%
76%
3%
0%
26
flagNieznany
4%
91%
1%
2%
70

Płeć

men17%
women16%
sozologia
17%
16%
ekologia
77%
77%
limnologia
2%
2%
ekofizjografia
2%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się nauka o ochronie środowiska?
2443
20%

Szczegóły

Autor: KYRTAPS
Ilustracja: Rs3
Czytaj więcej: wikipedia Sozologia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.