Jak nazywa się ta machina oblężnicza?

katapulta
balista
wieża oblężnicza
trebuszet
Tre­bu­szet pojawił się w XII wieku w basenie Morza Śród­ziem­ne­go, gdzie wy­ko­rzy­sty­wa­ły go zarówno wojska chrze­ści­jań­skie, jak i mu­zuł­mań­skie. Za jego pomocą miotano głazy o wadze do 160 kg. Sposób kon­struk­cji tre­bu­sze­tu został za­po­mnia­ny w XVI wieku i od­two­rzo­ny w roku 1984 przez fran­cu­skie­go in­ży­nie­ra Renauda Bef­fey­te­'a na pod­sta­wie do­ku­men­tów z roku 1324.

Rozkład odpowiedzi

katapulta
balista
wieża oblężnicza
trebuszet
odpowiedzi
flagAfganistan
0%
0%
8%
91%
12
flagUkraina
0%
20%
0%
80%
10
flagNieznany
24%
12%
2%
60%
450
flagAustralia
20%
0%
20%
60%
10
flagAustria
42%
0%
7%
50%
14
flagWielka Brytania
28%
13%
8%
48%
219
flagPolska
31%
14%
6%
47%
9209
flagNiemcy
33%
14%
4%
47%
137
flagStany Zjednoczone
33%
12%
8%
45%
207
flagKanada
39%
13%
0%
43%
23
flagWłochy
40%
6%
13%
40%
30
flagHolandia
36%
9%
15%
39%
33
flagNorwegia
45%
8%
8%
37%
24
flagFrancja
41%
11%
11%
36%
36
flagIrlandia
47%
13%
4%
34%
23
flagIndie
55%
20%
5%
20%
20
flagFilipiny
60%
0%
20%
20%
10
flagHiszpania
45%
18%
18%
18%
11

Płeć

men55%
women32%
katapulta
26%
38%
balista
13%
16%
wieża oblężnicza
4%
11%
trebuszet
55%
32%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się ta machina oblężnicza?
10288
47%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Son of Groucho
Czytaj więcej: wikipedia Trebuchet
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.