Jak nazywa się ta machina oblężnicza?

katapulta
balista
wieża oblężnicza
trebuszet
Tre­bu­szet pojawił się w XII wieku w basenie Morza Śród­ziem­ne­go, gdzie wy­ko­rzy­sty­wa­ły go zarówno wojska chrze­ści­jań­skie, jak i mu­zuł­mań­skie. Za jego pomocą miotano głazy o wadze do 160 kg. Sposób kon­struk­cji tre­bu­sze­tu został za­po­mnia­ny w XVI wieku i od­two­rzo­ny w roku 1984 przez fran­cu­skie­go in­ży­nie­ra Renauda Bef­fey­te­'a na pod­sta­wie do­ku­men­tów z roku 1324.

Rozkład odpowiedzi

katapulta
balista
wieża oblężnicza
trebuszet
odpowiedzi
flagAfganistan
0%
7%
7%
84%
13
flagNieznany
25%
10%
2%
61%
1059
flagAustralia
23%
0%
15%
61%
13
flagPolska
28%
13%
6%
51%
12284
flagWielka Brytania
26%
12%
8%
51%
270
flagAustria
43%
0%
6%
50%
16
flagSzwajcaria
21%
14%
14%
50%
14
flagNiemcy
33%
15%
4%
46%
169
flagStany Zjednoczone
31%
13%
8%
44%
229
flagKanada
41%
10%
0%
44%
29
flagHolandia
31%
13%
13%
42%
38
flagCzechy
41%
16%
0%
41%
12
flagFrancja
39%
10%
10%
39%
38
flagWłochy
38%
6%
12%
38%
31
flagNorwegia
46%
7%
7%
38%
26
flagIrlandia
48%
11%
3%
37%
27
flagHiszpania
38%
23%
15%
23%
13
flagSzwecja
50%
21%
7%
21%
14
flagIndie
52%
19%
9%
19%
21
flagFilipiny
50%
16%
16%
16%
12

Płeć

men57%
women33%
katapulta
25%
38%
balista
12%
15%
wieża oblężnicza
3%
12%
trebuszet
58%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się ta machina oblężnicza?
14094
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Son of Groucho
Czytaj więcej: wikipedia Trebuchet
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.