Jak nazywa się ta machina oblężnicza?

katapulta
balista
wieża oblężnicza
trebuszet
Tre­bu­szet pojawił się w XII wieku w basenie Morza Śród­ziem­ne­go, gdzie wy­ko­rzy­sty­wa­ły go zarówno wojska chrze­ści­jań­skie, jak i mu­zuł­mań­skie. Za jego pomocą miotano głazy o wadze do 160 kg. Sposób kon­struk­cji tre­bu­sze­tu został za­po­mnia­ny w XVI wieku i od­two­rzo­ny w roku 1984 przez fran­cu­skie­go in­ży­nie­ra Renauda Bef­fey­te­'a na pod­sta­wie do­ku­men­tów z roku 1324.

Rozkład odpowiedzi

katapulta
balista
wieża oblężnicza
trebuszet
odpowiedzi
flagAfganistan
0%
0%
8%
91%
12
flagAustria
42%
0%
7%
50%
14
flagWielka Brytania
28%
13%
8%
48%
212
flagNiemcy
32%
15%
4%
47%
131
flagPolska
33%
14%
7%
44%
7906
flagStany Zjednoczone
33%
13%
8%
44%
200
flagHolandia
34%
6%
17%
41%
29
flagWłochy
37%
7%
14%
40%
27
flagKanada
40%
13%
0%
40%
22
flagFrancja
41%
11%
11%
36%
36
flagNorwegia
47%
8%
8%
34%
23
flagNieznany
35%
26%
5%
32%
56
flagIrlandia
50%
13%
4%
31%
22
flagIndie
55%
20%
5%
20%
20
flagFilipiny
60%
0%
20%
20%
10
flagHiszpania
45%
18%
18%
18%
11

Płeć

men49%
women32%
katapulta
30%
38%
balista
13%
16%
wieża oblężnicza
5%
11%
trebuszet
49%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się ta machina oblężnicza?
8565
43%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Son of Groucho
Czytaj więcej: wikipedia Trebuchet
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.