Jak nazywa się ta machina oblężnicza?

katapulta
balista
wieża oblężnicza
trebuszet
Tre­bu­szet pojawił się w XII wieku w basenie Morza Śród­ziem­ne­go, gdzie wy­ko­rzy­sty­wa­ły go zarówno wojska chrze­ści­jań­skie, jak i mu­zuł­mań­skie. Za jego pomocą miotano głazy o wadze do 160 kg. Sposób kon­struk­cji tre­bu­sze­tu został za­po­mnia­ny w XVI wieku i od­two­rzo­ny w roku 1984 przez fran­cu­skie­go in­ży­nie­ra Renauda Bef­fey­te­'a na pod­sta­wie do­ku­men­tów z roku 1324.

Rozkład odpowiedzi

katapulta
balista
wieża oblężnicza
trebuszet
odpowiedzi
flagAfganistan
0%
0%
8%
91%
12
flagUkraina
0%
27%
0%
72%
11
flagNieznany
25%
10%
2%
61%
1033
flagAustralia
23%
0%
15%
61%
13
flagWielka Brytania
26%
12%
8%
52%
248
flagPolska
29%
13%
6%
50%
11774
flagAustria
42%
0%
7%
50%
14
flagNiemcy
35%
14%
3%
46%
154
flagStany Zjednoczone
33%
12%
8%
45%
219
flagKanada
41%
10%
0%
44%
29
flagHolandia
33%
11%
13%
41%
36
flagWłochy
38%
6%
12%
38%
31
flagFrancja
40%
10%
10%
37%
37
flagNorwegia
45%
8%
8%
37%
24
flagIrlandia
47%
13%
4%
34%
23
flagCzechy
50%
20%
0%
30%
10
flagSzwecja
54%
9%
9%
27%
11
flagHiszpania
38%
23%
15%
23%
13
flagIndie
55%
20%
5%
20%
20
flagFilipiny
54%
9%
18%
18%
11

Płeć

men57%
women33%
katapulta
25%
38%
balista
12%
15%
wieża oblężnicza
3%
12%
trebuszet
57%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się ta machina oblężnicza?
13499
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Son of Groucho
Czytaj więcej: wikipedia Trebuchet
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.