Jak nazywa się ta postać?

Olive Oyl
Daphne
Moulin Rouge
Betty Boop
Betty Boop to postać z filmów ani­mo­wa­nych two­rzo­nych przez Maxa Fle­ische­ra w latach trzy­dzie­stych XX wieku. Ze względu na prze­my­ca­ne sek­su­al­ne pod­tek­sty (np. mruganie do widza), stała się obiektem ataków obrońców mo­ral­no­ści. Od roku 1934, w wyniku na­ło­żo­nych ogra­ni­cze­ń, Betty Boop stała się "lepiej ułożona" i prze­sta­ła nosić wy­zy­wa­ją­ce stroje. Od tego czasu kre­sków­ka straciła po­pu­lar­ność.

Rozkład odpowiedzi

Olive Oyl
Daphne
Moulin Rouge
Betty Boop
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
0%
0%
100%
14
flagKanada
0%
0%
0%
100%
10
flagFrancja
0%
5%
5%
90%
20
flagStany Zjednoczone
4%
4%
3%
87%
149
flagIrlandia
0%
4%
9%
86%
22
flagWłochy
0%
9%
6%
83%
31
flagHolandia
3%
3%
10%
82%
29
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
10%
10%
80%
10
flagWielka Brytania
6%
6%
11%
75%
129
flagPolska
6%
8%
9%
74%
4490
flagNieznany
7%
9%
11%
71%
183
flagNiemcy
4%
11%
14%
68%
67
flagNorwegia
5%
10%
20%
65%
20
flagSzwecja
0%
25%
16%
58%
12
flagIndie
33%
8%
25%
33%
24

Płeć

men68%
women80%
Olive Oyl
8%
4%
Daphne
10%
6%
Moulin Rouge
13%
8%
Betty Boop
68%
80%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się ta postać?
5070
74%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Brainedge
Czytaj więcej: wikipedia Betty Boop
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.