Jak nazywa się ta postać?

Dilbert
Wally
Homer
Herbert
Scott Adams, twórca "Dil­ber­ta" wy­ja­śni­ł, że in­spi­ra­cją do stwo­rze­nia postaci Wal­ly­'e­go był jego współ­pra­cow­nik w Pacific Bell, któremu przy­zna­no spore do­fi­nan­so­wa­nie prze­zna­czo­ne dla najmniej za­ra­bia­ją­cych pra­cow­ni­ków firmy. Zyskał on w ten sposób mo­ty­wa­cję, by słabo pra­co­wa­ć, aby uniknąć pod­wyż­ki.

Rozkład odpowiedzi

Dilbert
Wally
Homer
Herbert
odpowiedzi
flagBelgia
10%
90%
0%
0%
10
flagFinlandia
40%
60%
0%
0%
15
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
10%
60%
10%
20%
10
flagWłochy
19%
57%
7%
15%
26
flagStany Zjednoczone
35%
46%
12%
5%
71
flagNiemcy
20%
44%
9%
25%
63
flagHolandia
30%
40%
15%
15%
20
flagWielka Brytania
29%
37%
9%
23%
142
flagPolska
35%
33%
11%
19%
4604
flagFrancja
30%
30%
15%
23%
13
flagIndie
44%
27%
11%
16%
18
flagNieznany
49%
23%
6%
20%
191
flagIrlandia
71%
14%
0%
14%
14

Płeć

men29%
women32%
Dilbert
41%
37%
Wally
29%
32%
Homer
9%
11%
Herbert
19%
18%

Szczegóły

Autor: złomiarz
Czytaj więcej: wikipedia Dilbert
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.