Jak nazywa się ta postać?

Dilbert
Wally
Homer
Herbert
Scott Adams, twórca "Dil­ber­ta" wy­ja­śni­ł, że in­spi­ra­cją do stwo­rze­nia postaci Wal­ly­'e­go był jego współ­pra­cow­nik w Pacific Bell, któremu przy­zna­no spore do­fi­nan­so­wa­nie prze­zna­czo­ne dla najmniej za­ra­bia­ją­cych pra­cow­ni­ków firmy. Zyskał on w ten sposób mo­ty­wa­cję, by słabo pra­co­wa­ć, aby uniknąć pod­wyż­ki.

Rozkład odpowiedzi

Dilbert
Wally
Homer
Herbert
odpowiedzi
flagBelgia
10%
90%
0%
0%
10
flagWłochy
13%
68%
9%
9%
22
flagStany Zjednoczone
33%
47%
13%
5%
68
flagNiemcy
20%
45%
10%
25%
60
flagHolandia
35%
41%
11%
11%
17
flagFinlandia
60%
40%
0%
0%
10
flagPolska
35%
34%
11%
18%
3878
flagWielka Brytania
29%
33%
9%
27%
112
flagFrancja
30%
30%
15%
23%
13
flagNieznany
60%
26%
0%
13%
23
flagIndie
47%
23%
11%
17%
17
flagIrlandia
76%
7%
0%
15%
13

Płeć

men31%
women31%
Dilbert
39%
38%
Wally
31%
31%
Homer
10%
10%
Herbert
18%
19%

Szczegóły

Autor: złomiarz
Czytaj więcej: wikipedia Dilbert
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.