Jak nazywa się ta postać?

Dilbert
Wally
Homer
Herbert
Scott Adams, twórca "Dil­ber­ta" wy­ja­śni­ł, że in­spi­ra­cją do stwo­rze­nia postaci Wal­ly­'e­go był jego współ­pra­cow­nik w Pacific Bell, któremu przy­zna­no spore do­fi­nan­so­wa­nie prze­zna­czo­ne dla najmniej za­ra­bia­ją­cych pra­cow­ni­ków firmy. Zyskał on w ten sposób mo­ty­wa­cję, by słabo pra­co­wa­ć, aby uniknąć pod­wyż­ki.

Rozkład odpowiedzi

Dilbert
Wally
Homer
Herbert
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
8%
66%
8%
16%
12
flagBelgia
6%
62%
12%
18%
16
flagFinlandia
40%
60%
0%
0%
15
flagWłochy
22%
55%
7%
14%
27
flagNorwegia
30%
50%
0%
20%
10
flagHolandia
27%
48%
13%
10%
29
flagStany Zjednoczone
37%
43%
13%
5%
79
flagNiemcy
23%
40%
11%
24%
77
flagWielka Brytania
27%
39%
9%
23%
154
flagPolska
35%
33%
10%
19%
5862
flagFrancja
30%
30%
15%
23%
13
flagIndie
44%
27%
11%
16%
18
flagNieznany
45%
24%
6%
23%
459
flagIrlandia
71%
14%
0%
14%
14

Płeć

men29%
women33%
Dilbert
41%
37%
Wally
29%
33%
Homer
8%
10%
Herbert
20%
18%

Szczegóły

Autor: złomiarz
Czytaj więcej: wikipedia Dilbert
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.