Jak nazywa się ta postać?

Dilbert
Wally
Homer
Herbert
Scott Adams, twórca "Dil­ber­ta" wy­ja­śni­ł, że in­spi­ra­cją do stwo­rze­nia postaci Wal­ly­'e­go był jego współ­pra­cow­nik w Pacific Bell, któremu przy­zna­no spore do­fi­nan­so­wa­nie prze­zna­czo­ne dla najmniej za­ra­bia­ją­cych pra­cow­ni­ków firmy. Zyskał on w ten sposób mo­ty­wa­cję, by słabo pra­co­wa­ć, aby uniknąć pod­wyż­ki.

Rozkład odpowiedzi

Dilbert
Wally
Homer
Herbert
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
71%
7%
14%
14
flagBelgia
6%
62%
12%
18%
16
flagFinlandia
37%
62%
0%
0%
16
flagBułgaria
30%
60%
0%
10%
10
flagSzwajcaria
25%
50%
16%
8%
12
flagGrecja
30%
50%
0%
20%
10
flagHolandia
32%
47%
11%
8%
34
flagSzwecja
23%
46%
0%
30%
13
flagWłochy
24%
45%
9%
21%
33
flagNorwegia
36%
45%
0%
18%
11
flagStany Zjednoczone
37%
41%
16%
4%
81
flagWielka Brytania
28%
40%
8%
22%
167
flagNiemcy
25%
38%
11%
23%
85
flagPolska
35%
33%
10%
19%
6270
flagFrancja
33%
33%
13%
20%
15
flagIndie
44%
27%
11%
16%
18
flagNieznany
44%
24%
6%
24%
501
flagIrlandia
73%
13%
0%
13%
15

Płeć

men30%
women33%
Dilbert
40%
36%
Wally
30%
33%
Homer
8%
10%
Herbert
20%
18%

Szczegóły

Autor: złomiarz
Czytaj więcej: wikipedia Dilbert
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.