Jak nazywa się ta postać?

Dilbert
Wally
Homer
Herbert
Scott Adams, twórca "Dil­ber­ta" wy­ja­śni­ł, że in­spi­ra­cją do stwo­rze­nia postaci Wal­ly­'e­go był jego współ­pra­cow­nik w Pacific Bell, któremu przy­zna­no spore do­fi­nan­so­wa­nie prze­zna­czo­ne dla najmniej za­ra­bia­ją­cych pra­cow­ni­ków firmy. Zyskał on w ten sposób mo­ty­wa­cję, by słabo pra­co­wa­ć, aby uniknąć pod­wyż­ki.

Rozkład odpowiedzi

Dilbert
Wally
Homer
Herbert
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
6%
73%
6%
13%
15
flagSzwajcaria
15%
70%
10%
5%
20
flagSzwecja
13%
68%
0%
18%
22
flagBelgia
6%
62%
12%
18%
16
flagFinlandia
37%
62%
0%
0%
16
flagBułgaria
30%
60%
0%
10%
10
flagHolandia
30%
50%
11%
8%
36
flagGrecja
30%
50%
0%
20%
10
flagWłochy
23%
47%
8%
20%
34
flagAustria
27%
45%
0%
27%
11
flagStany Zjednoczone
37%
42%
14%
4%
87
flagNorwegia
33%
41%
0%
25%
12
flagWielka Brytania
28%
40%
8%
22%
177
flagNiemcy
25%
38%
10%
25%
91
flagIndie
40%
35%
10%
15%
20
flagPolska
35%
34%
10%
19%
6796
flagFrancja
33%
33%
13%
20%
15
flagUkraina
60%
30%
0%
10%
10
flagNieznany
44%
24%
6%
24%
514
flagIrlandia
70%
17%
0%
11%
17

Płeć

men31%
women35%
Dilbert
40%
35%
Wally
31%
35%
Homer
8%
10%
Herbert
19%
18%

Szczegóły

Autor: złomiarz
Czytaj więcej: wikipedia Dilbert
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.