Jak nazywa się tworzywo, którym pokryta jest skocznia narciarska podczas zawodów letnich?

Igelit
Igielit
Igilit
wszystkie te nazwy są poprawne
Nazwa Igelit jest marką handlową nie­miec­kie­go koncernu che­micz­ne­go IG Farben. Wyjaśnia to litery "ig" na początku nazwy pro­duk­tu, i jed­no­cze­śnie oznacza, że żaden inny pro­du­cent nie może jej używać.

Rozkład odpowiedzi

Igelit
Igielit
Igilit
wszystkie te nazwy są poprawne
odpowiedzi
flagWielka Brytania
26%
52%
8%
11%
34
flagNiemcy
25%
57%
3%
14%
28
flagPolska
22%
56%
7%
13%
2566
flagWłochy
20%
70%
0%
10%
10
flagNieznany
10%
57%
10%
22%
159

Płeć

men16%
women20%
Igelit
16%
20%
Igielit
59%
59%
Igilit
7%
6%
wszystkie te nazwy są poprawne
16%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się tworzywo, którym pokryta jest skocznia narciarska podczas zawodów letnich?
2877
21%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: Edward Stojakovic
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.