Jak nazywa się urządzenie przetwarzające energię elektryczną na energię akustyczną ?

mikrofon
słuchawka
wzmacniacz
przedwzmacniacz
Słu­chaw­ka to prze­twor­nik elek­tro­aku­stycz­ny, mający za zadanie prze­kształ­ce­nie sygnału elek­trycz­ne­go w sły­szal­ną falę dźwię­ko­wą po­dob­nie, jak czyni to głośnik. Od głośnika odróżnia słu­chaw­kę to, że umiesz­cza się ją w bez­po­śred­niej bli­sko­ści ludz­kie­go ucha.

Rozkład odpowiedzi

mikrofon
słuchawka
wzmacniacz
przedwzmacniacz
odpowiedzi
flagNieznany
9%
56%
29%
4%
555
flagHolandia
22%
50%
16%
11%
18
flagPolska
18%
46%
28%
5%
6647
flagNiemcy
28%
41%
24%
4%
70
flagStany Zjednoczone
29%
41%
23%
2%
34
flagNorwegia
18%
36%
45%
0%
11
flagWielka Brytania
31%
35%
24%
7%
102
flagIrlandia
36%
27%
27%
0%
11
flagWłochy
20%
20%
60%
0%
10

Płeć

men51%
women35%
mikrofon
14%
21%
słuchawka
51%
35%
wzmacniacz
29%
38%
przedwzmacniacz
4%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się urządzenie przetwarzające energię elektryczną na energię akustyczną ?
7576
46%

Szczegóły

Autor: Mefisto feles
Ilustracja: Mikael Altemark
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.