Jak nazywają się naczynia odżywiające mięsień sercowy?

żyły
tętnice wieńcowe
naczynia włosowate
kapilary
Zadaniem tętnic wień­co­wych jest do­pro­wa­dza­nie krwi bogatej w tlen i sub­stan­cje odżywcze do komórek serca oraz od­pro­wa­dza­nie z nich dwu­tlen­ku węgla i ubocz­nych pro­duk­tów me­ta­bo­li­zmu.

Rozkład odpowiedzi

żyły
tętnice wieńcowe
naczynia włosowate
kapilary
odpowiedzi
flagWielka Brytania
4%
66%
16%
12%
24
flagPolska
9%
61%
20%
8%
2042
flagNieznany
11%
61%
19%
6%
358

Płeć

men58%
women63%
żyły
10%
6%
tętnice wieńcowe
58%
63%
naczynia włosowate
20%
25%
kapilary
9%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywają się naczynia odżywiające mięsień sercowy?
2497
61%

Szczegóły

Autor: Ilona Zając
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.