Jak nazywają się te widoczne na zdjęciu płytki ceramiczne, charakterystyczne dla architektury Portugalii?

azulejos
ceramics
placa
arabeski
Płytki ce­ra­micz­ne, zwane azu­le­jo­s, są jednym z symboli Por­tu­ga­lii. Azu­le­jo­s, zdobią ka­mie­ni­ce, ko­ścio­ły, wnętrza domów, re­stau­ra­cje itp. Zwyczaj de­ko­ro­wa­nia ce­ra­micz­ny­mi ka­fel­ka­mi wpro­wa­dzi­li na Półwysep Ibe­ryj­ski Mau­ro­wie. Por­tu­ga­lia własne azulejos zaczęła pro­du­ko­wać w XVI wieku.

Rozkład odpowiedzi

azulejos
ceramics
placa
arabeski
odpowiedzi
flagNiemcy
57%
7%
7%
28%
28
flagPolska
41%
13%
11%
33%
1980
flagWielka Brytania
39%
12%
12%
35%
56
flagNieznany
28%
15%
14%
41%
147

Płeć

men35%
women42%
azulejos
35%
42%
ceramics
16%
12%
placa
13%
11%
arabeski
34%
32%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywają się te widoczne na zdjęciu płytki ceramiczne, charakterystyczne dla architektury Portugalii?
2308
41%

Szczegóły

Autor: mia
Ilustracja: genevieveromier
Czytaj więcej: wikipedia Azulejo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.