Jak nazywają się organizmy, które żywią się odchodami(kałem)?

fitofagi
zoofagi
koprofagi
ksylofagi
Ko­pro­fa­gia jest to od­ży­wia­nie się od­cho­da­mi (kałem), np żuk gnojowy, kro­wień­cza­k, po­święt­nik. Or­ga­ni­zmy te żerują na od­cho­dach innych zwie­rzą­t, co jest na­tu­ral­nym sposobem od­ży­wia­nia się, ponieważ kał zawiera dużo czę­ścio­wo tylko stra­wio­ne­go po­ży­wie­nia. Na­to­miast fitofagi to or­ga­ni­zmy ro­śli­no­żer­ne, zoo­fa­gi­-ży­wią się żywymi lub martwymi tkankami zwie­rzę­cy­mi, ksy­lo­fa­gi to or­ga­ni­zmy żywiące się drewnem.

Rozkład odpowiedzi

fitofagi
zoofagi
koprofagi
ksylofagi
odpowiedzi
flagSzwecja
9%
0%
81%
9%
11
flagKanada
10%
10%
70%
10%
10
flagHolandia
7%
19%
69%
3%
26
flagStany Zjednoczone
6%
6%
66%
19%
121
flagFrancja
20%
6%
66%
6%
15
flagIndie
2%
7%
65%
22%
40
flagPolska
13%
8%
64%
13%
6458
flagNieznany
16%
6%
61%
15%
309
flagNorwegia
15%
0%
61%
23%
13
flagNiemcy
12%
8%
59%
19%
71
flagWielka Brytania
19%
8%
50%
22%
147
flagSzwajcaria
40%
10%
50%
0%
10
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
9%
9%
45%
36%
11

Płeć

men64%
women64%
fitofagi
16%
15%
zoofagi
6%
6%
koprofagi
64%
64%
ksylofagi
12%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywają się organizmy, które żywią się odchodami(kałem)?
7155
64%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Mr Roboto
Czytaj więcej: wikipedia Koprofagia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.