Jak nazywał się bóg, który podróżował pomiędzy Olimpem a Hadesem?

Helios
Hermes
Hades
Ares
Hermes bóg dróg, po­dróż­ny­ch, kupców, pa­ste­rzy, zło­dzie­i, po­sła­niec bogów. Hermes jako bóg handlu musiał mieć opa­no­wa­ne techniki do­bi­ja­nia targu, uznano go więc za boga „prze­ko­nu­ją­cej wymowy”. A ponieważ stąd już tylko krok od oszustw, Hermes został także opie­ku­nem zło­dzie­i, co przy­pi­sy­wa­no mu raczej żartem niż na­praw­dę. Jeden z 12 bogów olim­pij­skich.

Rozkład odpowiedzi

Helios
Hermes
Hades
Ares
odpowiedzi
flagNieznany
8%
75%
10%
6%
48
flagPolska
7%
69%
15%
6%
964

Płeć

men73%
women61%
Helios
4%
9%
Hermes
73%
61%
Hades
16%
19%
Ares
7%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się bóg, który podróżował pomiędzy Olimpem a Hadesem?
912
71%

Szczegóły

Autor: Kaktus
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Hermes

Historia

10 lipca 2017 14:01:36 utworzył Kaktus »
6 listopada 2017 20:44:23 zmienił Garden Jamamoto »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.