Jak nazywał się flagowy okręt japoński podczas bitwy pod Cuszimą , obecnie prezentowany w suchym doku w Yokosuce jako muzeum ?

Mikasa
Mogami
Musashi
Mikado
W okresie wojny ro­syj­sko­-ja­poń­skiej (1904-1905) 'Mikasa" był jednym z naj­no­wo­cze­śniej­szych i naj­po­tęż­niej­szych pan­cer­ni­ków na świecie . Na jego po­kła­dzie za­okrę­to­wa­ny był ,zwy­cię­ski w bitwie pod Cuszimą, japoński admirał Togo.

Rozkład odpowiedzi

Mikasa
Mogami
Musashi
Mikado
odpowiedzi
flagPolska
19%
15%
43%
21%
224
flagNieznany
13%
13%
41%
30%
43

Płeć

men21%
women20%
Mikasa
21%
20%
Mogami
16%
17%
Musashi
40%
35%
Mikado
21%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się flagowy okręt japoński podczas bitwy pod Cuszimą , obecnie prezentowany w suchym doku w Yokosuce jako muzeum ?
287
18%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.