Jak nazywał się miecz, którym posługiwali się Ninja?

Katana
Ninja-to
Kunai
Ninja nie posługiwali się mieczami.
Ninja po­słu­gi­wa­li się ninja-to (i­na­cze­j: shi­no­bi­-ga­ta­na) jako za­mien­nik dla katany. Nie używano go zbyt często, a jego wy­ko­na­nie nie było tak kunsz­tow­ne i pra­co­chłon­ne jak jego sa­mu­raj­skie­go od­po­wied­ni­ka. Z tego powodu, ninja-to często się łamały w starciu z sil­niej­szą bronią.

Rozkład odpowiedzi

Katana
Ninja-to
Kunai
Ninja nie posługiwali się mieczami.
odpowiedzi
flagNieznany
60%
18%
6%
14%
64
flagPolska
57%
15%
13%
13%
402

Płeć

men13%
women24%
Katana
66%
42%
Ninja-to
13%
24%
Kunai
8%
22%
Ninja nie posługiwali się mieczami.
11%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się miecz, którym posługiwali się Ninja?
504
16%

Szczegóły

Autor: Sokrates
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.