Jak nazywał się najbogatszy pasażer, jaki zginął na pokładzie transatlantyku RMS Titanic?

Thomas Andrews
Joseph Bruce Ismay
Isidor Strauss
Jan Jakub Astor IV
Jan Jakub Astor IV (ur. 13 lipca 1864 w Rhi­ne­beck w stanie Nowy Jork, zm. 15 kwietnia 1912) – ame­ry­kań­ski przed­się­bior­ca, członek pro­mi­nent­nej rodziny Astorów, prawnuk Jana Jakuba Astora - pierw­sze­go mi­lio­ne­ra w Stanach Zjed­no­czo­ny­ch, w 1904 r. założył hotel St. Regis w Nowym Jorku, naj­no­wo­cze­śniej­szy w tamtych czasach, współ­wła­ści­ciel hotelu Wal­dor­f-A­sto­ria w Nowym Jorku.

Rozkład odpowiedzi

Thomas Andrews
Joseph Bruce Ismay
Isidor Strauss
Jan Jakub Astor IV
odpowiedzi
flagWielka Brytania
10%
19%
7%
63%
57
flagPolska
21%
16%
15%
46%
2285
flagNiemcy
21%
9%
24%
45%
33
flagNieznany
20%
20%
14%
43%
336

Płeć

men44%
women44%
Thomas Andrews
22%
18%
Joseph Bruce Ismay
18%
22%
Isidor Strauss
14%
14%
Jan Jakub Astor IV
44%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się najbogatszy pasażer, jaki zginął na pokładzie transatlantyku RMS Titanic?
2797
46%

Szczegóły

Autor: Jagoda
Ilustracja: maypm
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.